Art is Business Díj

A 2021-es díjazottak:

Nagyvállalati kategória: Mastercard

A vállalat több éve jelen van a hazai kulturális életben szponzorként, támogatóként. Hiteles és hosszútávú kapcsolatokat épít. 2021-ben Mastercard® - Alkotótárs névvel sikeresen indították el kortárs irodalmi ösztöndíj programjukat a Könyves Magazin szakmai partnerségével. Két fiatal vers- és prózaíró a Mastercard - Alkotótárs díjazottjaiként, nagyobb anyagi támogatást kapott, hogy kötettervét megvalósíthassa.

Forprofit mecénás: Polgár András mecénás, a Polgár Alapítvány alapítója

2007-ben megalapította a Polgár Alapítványt, amelynek fő célja a roma önszerveződő kezdeményezések fejlesztése, hálózatosodásuk támogatása, fókuszba állítva a tehetséggondozást. Emellett kitalálta és fenntartja a mélyszegénységben élő romáknak munkát adó foglalkoztatási Kiútprogramot. Magánemberként vagy a Polgár Krisztina Emlékalap létrehozójaként pedig számos kulturális projekt felkarolója, a független színházi társulatok egyik legnagyobb mecénása, a Tantermi Színházi Projekt megálmodója és támogatója.

Fidelio – Kulturális mecénás: Gergye Krisztián táncművész, koreográfus

Idén év elején, a koronavírus-járvány második hulláma idején a Független Előadó-művészeti Szövetség által indított Segélyalap egyik nagyköveteként saját, színházi témájú képeit ajánlotta fel, hogy a befolyó összeggel támogassa a független színházi dolgozókat, akiknek előadásaik elmaradásával kiestek a bevételeik. Gergye Krisztián a kampány tíz napja alatt tíz színházi tematikájú képet festett meg, amelyeket az adott nap adományozói között sorsolt ki, végül az adománygyűjtő gálára is felajánlott egy művet.

Civil-különdíj: Színházi Szolidarítási Alap

A Színházi Szolidaritási Alap célja, hogy azoknak a művészeknek, akiknek nincs állandó szerződésük kőszínházi vagy egyéb intézménnyel, a nehéz időszakban támogatást kaphassanak az alaptól. Azaz a koronavírus által indukált vészhelyzet miatt bezárt színházakban foglalkoztatott elsősorban állandó szerződéssel nem rendelkező – színészek anyagi támogatása, a színészi pályán történő maradásának elősegítése, a szakmai továbbképzésének elősegítése és részére kulturális-, szabadidős- és sport programok szervezése, megvalósítása. A színjátszás tárgyi feltételeinek javítása, épület-, informatikai-, kommunikációs fejlesztések, egyéb innovációk vonatkozásában, technikai és más eszközökkel való felszerelése útján.

A 2021-es Díjátadó támogatói és partnerei:

Oppenheim Ügyvédi Iroda, Schneider Electric, H.G Event, DS Auto, Veszprém-Balaton 2023

---

Az Art is Business Díjat 2019 óta hirdeti meg az Art is Business annak érdekében, hogy kiderüljön, mely vállalatok, magánemberek és települések gondolkodtak komolyan a művészeti világgal való együttműködésről az adott évben. 

Az elmúlt években folyamatos volt a jelentkezők számának a növekedése, amely annak is betudható, hogy egyre többen látnak fantáziát és értéket a művészeti piaccal való szorosabb együttműködésben. 

Az első két év díjazottai:

2019:

Nagyvállalati kategória: B. Braun Magyarország

Kis-és Középvállalati kategória: Vylyan Borbirtok 

Fidelio - Kulturális mecénás: Radnóti Zsuzsa

Forprofit mecénás: Egri Orsolya

2020:

Nagyvállalati kategória: Magyar Telekom

Kis-és Középvállalkozás: Intelligent Power Solution

Fidelio - Kulturális mecénás: Horgas Eszter

Forprofit mecénás: Rényi Andrea

Kulturális turizmus: Nyíregyháza

---

2021

A 2021-es díj különösen fontos, hiszen egy pandémia és gazdasági válság mentén a művészeti élet kitettsége és sebezhetősége rávilágított arra, hogy az együttműködő és támogató gondolkodókat mindinkább meg kell becsülni és pozitív példaként kell rájuk tekinteni. Aki ebben az évben is folytatta, vagy mindinkább elindított új együttműködéseket, bármilyen érdek mentén, tisztelettel kell rá tekinteni. 

Ezért áll az idei díj fókuszában az új együttműködések elindítása, hiszen, aki vállalkozó szellemmel, kíváncsisággal úgy döntött, hogy elindít valami újat a művészeti szereplők valamelyikével, elismerést érdemel. 

----

Technikai információk

Nagyvállalatok és KKV pályázók

A díj pályázati folyamatában az űrlap kitöltésésvel vehetnek részt nagyvállalatok, valamint a kis- és középvállalkozások képviselői 2021. június 20 - szeptember 30. között. Az űrlap kitöltésének megkezdésétől két hét áll a pályázók rendelkezésére, hogy véglegesítsék az adatlapot és a válaszokat. Amennyiben a kérdésekre nincs egzakt válasz, jelezzék az űrlapban, hogy nem áll módjukban az adott kérdésre választ adni és folytassák a többi kérdéssel. Kérjük, ne hagyják abba a válaszadást!

Forprofit mecénás

A forprofit mecénás kategóriában főlega művészeti szegmenstől kérjük a jelöléseket. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy az adott évben mely magánszemélyekkel, milyen gondolat mentén jöttek létre, vagy folytatódtak együttműködések. Amennyiben ezen kapcsolatok nyilvánosak, 3000-4000 karakter terjedelemben kérjük a jelöltek bemutatását. A jelöléseket az info@artisbusiness.hu email címre várjuk 2021. június 20 - szeptember 30. között.

Kulturális Mecénás díj

 A díjra a Fidelio magazin szerkesztősége terjeszti fel a jelölteket. 

----

Kulturális Turisztikai Díj

Ezen díjkategóriában is jelentkezéssel tesszük lehetővé azt, hogy a települések megmérettessék magukat. 

A díjra olyan települések pályázatait várjuk, akik összefoglalóan, maximum 8 000 karakterben tudnak a következő kérdésekre válaszolni:

1. Mióta gondolkodnak tudatosan, stratégiai szinten a település kulturális értékeivel a város kommunikációját illetően?

2. Milyen együttműködéseket, projekteket hoztak létre a kulturális és művészeti értékeik bevonásával annak érdekében hogy a városba belföldi, vagy nemzetközi turisták érkezzenek? Az elmúlt 2-3 év történéseit érdemes felsorolni. 

A pályázatok elő-elbírálásában szakmai zsűri vesz részt, Bódis Gábor turisztikai szakember vezetésével. 

----

Zsűri

A pályázatokat hatfős kuratóriumi testület bírálja el, akik a hazai kulturális kommunikációs szakma meghatározó szereplői.

Balogh Máté András, az Art is Business vezetője

Batta Barnabás, a MITTE Communications stratégiai igazgatója

Drucker Dávid, a Trafó marketing- és kommunikációs vezetője

Fehér Zsuzsanna, a Ludwig Múzeum marketing- és kommunikációs vezetője

Hóbor Helga, a Nemzeti Táncszínház kommunikációs és értékesítési vezetője

Juhász Dóra, a MÜPA PR-vezetője