by HJ 2021. ápr 30.

Könyv nélkül nincs jövő

Elég lehet egyetlen könyv, hogy rádöbbenjenek: nem olvasni nem szeretnek, egyszerűen csak nem találták még meg a számukra leginkább megfelelő olvasmányt.

Vallják: minden gyermek olvasó. Missziójuk, hogy minél több fiatal kezébe kerüljön minőségi olvasmány Írország-szerte. Mert egy jó könyv megváltoztatja az ember életét. Julie Jones-szal, a Children’s Books Ireland marketing- és fejlesztési vezetőjével beszélgettünk.

Miért olyan fontos a szülő által felolvasott esti mese a gyerekek életében?

Az olvasásban erő rejlik: megváltoztatja az életünket. Az, hogy egy gyerek olvasóvá válik vagy nem, javarészt a szülőn, gondozón múlik. Ha már egészen pici korában sokat mesélnek neki, később maga is automatikusan nyúl a könyvekért. Megannyi felmérés bizonyítja, hogy a könyvek – akár felolvassák neki, akár maga olvassa – nem csak a gyermek szókincsét, de a számolási képességét is fejlesztik. Aki sokat olvas, empatikusabb és mentálisan kiegyensúlyozottabb lesz. De kutatások bizonyítják azt is, hogy a gyermek kognitív fejlődésében nagyobb szerepet játszik az olvasás, mint a szülők iskolai végzettsége. Mindebből egyértelműen kirajzolódik: rendkívül fontos, hogy a könyv a gyerek élete részévé váljon. A szülők feladata, hogy olvasásra ösztönözzék a gyerekeiket, például azzal, ha rendszeresen felolvasnak nekik, később pedig olyan könyvet adnak a kezükbe, amelyet élvezettel forgatnak. Ebben segít a szülőknek a Children’s Books Ireland, például a megfelelő könyvek biztosításával: minden életkorban a gyerek értelmi szintjének ajánlott irodalmi alkotásokat tanácsolunk.

Sok gyereknek nem adatik meg, hogy elalvás előtt esti mesét halljanak a szüleiktől, nem könyvek között nőnek fel, így nem is jutnak hozzá a gyermekirodalom legjobbjaihoz. Őket hogyan ösztönzik olvasásra?

Tapasztalatunk szerint azok válnak olvasó felnőtté, akiknek hároméves korukra már van kedvenc könyvük, illetve akik viszonylag fiatalon lesznek tagjai egy könyvtárnak. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy nem minden gyerek jut hozzá a megfelelő irodalomhoz nemcsak az otthonában, de még az óvodában, iskolában sem, ahogyan sokaknak nem adatik meg a lehetőség, hogy könyvtárba járjanak. Megannyi oka lehet ennek: társadalmi- és gazdasági, kulturális és edukációs különbségek, vagy akár nyelvi nehézségek.
Számtalan projektünk fókuszál ezekre a gyerekekre. Rendszeresen adományozunk könyvet ilyen fiataloknak. Tavaly decemberben alapítóink és támogatóink segítségével országszerte nyolcezer ír gyermekkönyv talált ifjú gazdára kórházakban és hajléktalanszállókon. Ezzel együtt tavaly összesen tizennyolcezer könyvet adományoztunk.

És miként ösztönzik a felnőtteket, hogy adjanak könyvet a gyerekek kezébe?

Alapvető feladatunknak tekintjük, hogy a gyerekek hozzájussanak az életkoruknak megfelelő, minőségi irodalomhoz. Kapcsolatba léptünk az ír kormány által támogatott Írországi Könyvtárosok és az Egészséges Írország nevű szervezettel, velük februárban nemzeti olvasásnapot tartottunk, hirdetve ezzel is: olvasni öröm! Régi és jó a kapcsolatunk a nemzeti műsorszolgáltatóval, itt havonta tartunk könyvklubot; szorosan együttműködünk az ír pedagógusszövetséggel, ezen felül kéthavonta tematikus magazint jelentetünk meg.
Megosztjuk szervezetünk céljait a nagyközönséggel, és különös figyelmet fordítunk azokra a felnőttekre, akik a legnagyobb hatással vannak a gyerekekre: a szülőkkel, pedagógusokkal, könyvtárosokkal, könyvkereskedőkkel. És persze nem feledkezhetünk meg legfontosabb partnereinkről, a gyermekirodalom alkotóiról, az írókról, illusztrátorokról, könyvkiadókról sem.

Hogyan dolgoztak tavaly, a megváltozott körülmények között?

Nagyon büszkék vagyunk a csapatunkra, amely a nehéz tavalyi évben is kitartóan és fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy minél több gyerekből váljon olvasó. Hogy a lehető legnagyobb hatást érhessük el, abban segítségünkre voltak állandó partnereink, támogatóink és szponzoraink is.Több eseményünk is online térben zajlott, például a KPMG-vel közös Children's Book Ireland Díj átadási ceremóniája, illetve legújabb Gyermekdíjas (Laureate na Nóg) szerzőnk, Áine Ní Ghlinn is virtuális közönség előtt vehette át az elismerést.

Írország-szerte maradtak otthon a családok húsvétkor – házhoz vittük hát a Képzelet-nemzet játszókönyvünket. A nemzeti postaszolgálatnak köszönhetően kétszázharminezer otthonba jutott el a könyv, ami összehozta az ország vezető gyermekirodalmi művészeit és a családokat, hogy közösen olvassanak, írjanak, alkossanak. Mindemellett bővítettük olvasási útmutatónkat is: tematikus irodalmi listával és szülőket támogató pakkal segítettük a felnőtteket. A sűrű év fénypontja pedig a lehetőség volt, hogy partnerei lehettünk az ország legnézettebb adománygyűjtő műsorának, az RTÉ Toy Show Appeal-nak.

Mi a legfontosabb idei célkitűzésük?

Ahhoz, hogy minél több könyv kerüljön fiatal kezekbe, a Children’s Books Ireland iskolai könyvadományozást indított hátrányos helyzetű iskolák számára. Írországban ugyanis a kormányzat nem támogatja az iskolai könyvtárakat. Ezért indítottuk el Rubert Dunbar emlékére szervezett könyvtári programunkat (Robert Dunbar Memorial Libraries Programme). Ennek keretein belül évente pályázatot hirdetünk hátrányos helyzetű oktatási intézményeknek. Tavaly rekordszámú, négyszáz pályázat érkezett; a program négyéves működése során így összesen ezeregyszáz pályázat érkezett be különböző iskolákból. Az, hogy ennyi intézmény pályázik, megmutatja, hogy az intézményeknek és így az ott tanuló gyerekeknek nagy szükségük van minőségi kortárs irodalomra. Továbbra is szorgalmazzuk, hogy az Oktatási Minisztérium támogassa az iskolai könyvtárakat, hiszen ez nem csupán az irodalom- és nyelvtanoktatás minőségét javítja, de fejleszti a gyerekek kreativitását és képzelőerejét is.

Írországban sokan támogatják a törekvéseiket, de partnerekre leltek országhatáron kívül is?

Több programunk is szoros nemzetközi együttműködésben valósul meg. Könyvmag névre keresztelt babakönyv-ajándékozási programunk például nemzetközi modellen alapul. A JP McManus Benevolent Fund és a ReThink Ireland által indított programnak köszönhetően kétezer-egyszáz baba kapott már könyvet élete első három évében. E fontos programot egy, az Egyesült Királyságban már népszerű projekt, a Bookstart inspirálta – ez egyébként nemcsak Írországban, de világszerte talált követőkre. A programban részt vevő országok minden évben megosztják egymással tudásukat, kutatási eredményeiket és tapasztalataikat a könyvadományozásról.

De a már említett Gyermekirodalmi díjunk, a Laureate na Nóg is nemzetközi program része. A Bolognában megrendezett Nemzetközi Gyermekkönyvvásáron (ami tavaly elmaradt) vezettünk nem csak nyilvános fórumot, de megszerveztük a gyermekirodalmi díjazottak találkozóit, plenáris üléseket rendezünk a nemzetközi delegáltaknak, és amennyiben szükségük van támogatásra, megosztjuk velük tapasztalatainkat a nemzeti díjunkkal kapcsolatban. Így már Új-Zéland és Olaszország is kiosztotta saját Gyermekirodalmi Díját.

Mit javasolnak más országoknak, hogyan neveljenek olvasni szerető gyerekeket?

Minden ország különböző, minden gyerek helyzete más, van, aki karnyújtásra tudhat magáénak remek gyerekkönyveket otthon, az iskolában, vagy adott a lehetősége könyvtári tagságra, míg másoknak ez nem adatik meg. Sajnos sok olyan gyereket ismerünk, akik családjában nem divat az olvasás, és nincs is otthon könyv. Akadnak olyan családok is, ahol az írástudatlanság vagy nyelvi hiányok akadályozzák a szülőket abban, hogy megszerettessék gyermekeikkel az olvasást. Egyszerű a víziónk: minden gyerek olvasó. Úgy döntöttünk – és ezt javasoljuk más országoknak is –, munkánk középpontjába nem csak az olvasás népszerűsítését állítjuk, de segítjük a fiatalokat abban is, hogy az oktatásnak köszönhetően is remek könyvekhez jussanak. Olvassanak élvezettel! Hogyan érhetjük ezt el? Például azzal, ha nem egyetlen típusú könyvet adunk a kezükbe, ha megadjuk nekik a választás lehetőségét, így remek alkotások közül választhatják ki a számukra legmegfelelőbbet. Elég lehet egyetlen  könyv, hogy rádöbbenjenek: nem olvasni nem szeretnek, egyszerűen csak nem találták még meg a számukra leginkább megfelelő olvasmányt. Biztosak vagyunk benne, hogyha a gyerekek kezébe az értelmi és érzelmi szintjüknek megfelelő, minőségi olvasmány kerül, olvasni szerető felnőttekké válnak. Ráadásul így javulnak majd iskolai eredményeik, szellemileg jobban fejlődnek.