by Hajdu László 2021. máj 05.

Business to Arts

„Kritikus fontosságú, hogy különböző bevételi forrásokat teremtsünk a művészetek és a kultúra területén, elsősorban a beszűkült finanszírozási lehetőségek miatt.”

Az 1988-ban létrehozott Business to Arts tagságon alapuló ír művészeti jótékonysági szervezet, amely közvetítőként elősegíti és támogatja a kreatív együttműködések kialakítását az üzleti világ szereplői, magánszemélyek és a művészetek közt. Céljuk, hogy hamarosan alapítványi formát öltsenek. Andrew Hetheringtonnal, a Business to Arts vezérigazgatójával beszélgettünk.

Mi szükség van művészeti jótékonysági szervezetre manapság Írországban?

Kritikus fontosságú, hogy különböző bevételi forrásokat teremtsünk a művészetek és a kultúra területén, elsősorban a beszűkült finanszírozási lehetőségek miatt. Emellett sajnálatos tény, hogy Írországban nincsenek privát támogatási alapok, melyek éves rendszerességgel, kifejezetten a művészet és a kultúra támogatásával foglalkoznak.

Hogyan írná le a működési modelljüket?

A legkönnyebben talán úgy tudnám szemléltetni a munkánkat, ha bemutatom, honnan származnak a forrásaink. A bevételeink körülbelül negyven százaléka vállalati tagsági előfizetésekből származik. Tagjaink változatos iparági hátterekből érkeznek. Különböző módokon segítjük őket, például munkatársaink tanácsadóként a projektjeiket, kampányaikat. Ezen felül szponzorációs és kormányzati forrásokból is származnak bevételeink. Ez körülbelül harmincöt százalékát teszi ki a teljes költségvetésünknek. Vannak konkrét programjaink, például a National Awards rendszer, ami olyan kategóriákban oszt díjakat, mint például a művészeti szponzoráció, a vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR), a komissziók és a filantrópia. Emellett oktatási célokra szintén kapunk forrásokat: a művészetek és a kultúra területén dolgozó szakembereknek nyújtunk képzést fundraising- és marketingterületen. Bevételeink további tizenöt százalékát a tanácsadói szolgáltatásokból szerezzük, a maradék pedig különböző alacsonyabb szintű tevékenységből származik. Projektfókuszú szervezet vagyunk, eredményorientált szellemben dolgozunk. Változatos feladatokat végzünk, amelyek közös célja az, hogy művészeket és művészeti szervezeteket a privát szektorból származó bevételi forrásokhoz juttassuk.

Úgy tűnik, igen szofisztikált, üzleti jellegű a stratégiájuk és a gyakorlatuk.

Valóban igyekszünk. Van egy ötéves stratégia tervünk a 2018-23-ig tartó időszakra. A tervet az elmúlt években tapasztalt rugalmasság, illetve a partnereink jövőbeli ambíciói, célkitűzései inspirálták. Annak érdekében, hogy a fenntartható fejlődés szakaszába léphessünk, alkalmazkodnunk kell a változó körülményeinkhez, és növelnünk kell a relevanciánkat a lehetséges partnerek lehető legszélesebb skálája számára. Örömmel mondhatom, hogy az elmúlt években összességében növekedtek a bevételeink.

Célunk, hogy a Business to Arts megkerülhetetlen szereplő legyen Írországban, a kreativitás és az ipar találkozásának középpontjában. Szeretnénk általánosan elismertek lenni a privát szektor és a művészetek közötti kapcsolatok közvetítőjeként, jó gyakorlatok kidolgozója és megvalósítójaként. Stratégiai céljainkat víziónk megvalósításának szolgálatában alakítottunk ki. Ezek egyike, hogy támogatást nyújtunk tagjainknak és a velünk kapcsolatban álló szervezeteknek annak érdekében, hogy tovább építsék kapacitásaikat a művészetek területén és az üzleti világban. A másik pedig hírnevünk építése – a köztudat úgy tartson minket számon, mint a legfontosabb szervezetet, amelyhez vállalatok, magánszemélyek és más szervezetek fordulhatnak, ha kapcsolatba szeretnének kerülni a művészekkel és a művészetekkel.

Milyen alapokon nyugszik partnerségük a művészekkel?

A művészetek és kulturális szervezetek számára is van tagsági lehetőségünk. A kulturális szervezetek esetében ez lehetőséget nyújt arra, hogy strukturált módon, évente kétszer-háromszor találkozzunk, és felmérjük rövid vagy hosszú távú adománygyűjtési szükségleteiket. Mivel ismerjük az aktuális történéseket a művészeti és kulturális szektorban, képesek vagyunk a legmegfelelőbb módon összekapcsolni művészeket a különböző finanszírozási lehetőségekkel.

Milyen iniciatíváik vannak?

Az Arts Affiliate Programme kulturális szervezeteknek és szakembereknek nyújt széles körű szolgáltatást a kapacitásépítés és a fenntarthatóság növelése, valamint a változatos bevételi források kialakítása érdekében. Közismertek a színvonalas belső képzéseink, az Irish Times Traininggel hosszú ideje fennálló együttműködésünk, és a rendszeres tanácsadói üléseink. Ezekkel a szolgáltatásokkal segítünk a kulturális szervezeteknek és szakembereknek, hogy ténylegesen tudjanak adományt gyűjteni, kommunikálni, megerősítsék a vezetői képességeiket, és kifejlesszék a stratégiájukat.

A Business to Arts Awards az egyik zászlóshajónk. Ennek keretében minden évben elismeréssel illetjük azokat a vállalatokat, művészeket és szervezeteket, akik, amelyek hozzájárulnak a jó gyakorlatok kifejlesztéséhez a kreatív együttműködések keretében, a szponzoráció, az alkalmazottak bevonása, a komissziók, a társadalmi felelősségvállalás vagy a közösségi kapcsolatok terén. A díjátadó az egyik legfontosabb esemény az ír vállalatok és kulturális szervezetek naptárában. Az elmúlt években jelentős befektetéssel növeltük a díj reputációját, digitális kapacitásait és kutatási eredményeit.

A New Stream egy hosszú távú kapacitásépítő program a művészeti és kulturális területen. Anyagi hozzájárulást és kétéves, professzionális képzést nyújt művészeti adománygyűjtőknek és szervezeteiknek. A Fund it.ie pedig a közösségi finanszírozási honlapunk Írország kreatív projektjei számára – bárkinek lehetőséget nyújt, hogy segítsék a jó ötletek megvalósulását. Célja, hogy elősegítse az egyéni adományok számának növekedését a kreatív szektorban, és megkönnyítse a kreatív projektek értékesítését.

Említene néhányat a legutóbbi projektjeik közül?

Szerencsések vagyunk, mert alkalmunk van együtt dolgozni az ország egyik legnagyobb bankjával. Az Ír Bank 2020 és 2022 között egymillió eurónyi finanszírozást oszt majd szét művészeti projektek között. Egy ilyen projekt nem valósulhat meg egyik napról a másikra. A bizalom, hitelesség és erőforrások magas szintje szükséges a létrejöttéhez. A mi feladatunk, hogy megtaláljuk a lehető legjobb projekteket a művészetek területén, nyílt pályázatok segítségével.

Az egyik támogatott projekt Blaise Smith, ír vizuális művész rendkívül érdekes kezdeményezése. Blaise idén nyáron Kilkenny minden lakosáról portrét fest majd. A folyamatot rögzíti, és online is hozzáférhetővé teszi. Végül az egész projekt látható lesz majd a Kilkenny Arts Festival alkalmával, digitális vagy fizikai formában. Ez egy remek kis projekt, okos válasz az utazási, műélvezeti lehetőségek – Covid-19-járvány miatt bekövetkezett – beszűkülésére. A festő egy apró faluban lakik, a projekt idején az emberek elsétálnak majd mellette, köszönnek egymásnak, lehetőségük lesz érintkezni a távolságtartás szabályainak betartásával. Csodás példa ez két teljesen eltérő szint találkozására: egy kis, helyi projekt megvalósítása az ország egyik legnagyobb bankjának támogatásával.

Az Electricity Supply Board (ESB) pedig vezető ír közművállalat, amely egy ír színtársulattal, a Fishamble-lel alakított ki partnerséget. A „Tiny Plays for a Brighter Future” egy mindenki számára nyitott verseny, a jelentkezőktől egy hatszáz szavas darabot várnak. a kiválasztott darabokat pedig a Fishamble társulat elő is adja majd. Az ESB esetében a fókusz kifejezetten azon van, hogy megértsék, mit jelent a „fényesebb jövő”. Látni szeretnék, mit gondolnak az emberek a jövőről, a villamosenergia-felhasználásról, az iparági változásokról, a szén-dioxid-semleges jövőről. Véleményem szerint ez is nagyon érdekes együttműködés.

Milyen hatással volt a járvány a művészetimecénás-piacra?

Zárjuk az interjút optimista hangvételben! A pandémiának pozitív hatásai is voltak, ezek egyike véleményem szerint az általános felismerés: milyen fontos a művészeti szektor támogatása. Ma sokkal valószínűbb, hogy azok, akik képesek támogatást nyújtani a művészeteknek, meg is teszik. Emellett rengeteg kulturális előadás vált elérhetővé online. Érdekes látni a globális trendeket az online streaming területén. Ez az egyik olyan terület, ahol országhatárokon átívelő együttműködések születhetnek. Az igazi kihívás az, hogy az Írországban készülő művészeti tartalmakat relevánssá tegyük más, példának okáért a magyar közönség számára is.